FANDOM


銀河行
基本資料
出場 天宇戰印29,聖臨渡天台
退場 天宇傀渡論7
性別
根據地 清白湖
詩號
豪氣橫掃三千年,壯志直擘九重天,
來往銀河算星斗,非神非仙非聖賢。

簡介編輯

台灣天宇布袋戲之人物。

詩號編輯

 • 渡天臺登場:豪氣橫掃三千年,壯志直擘九重天,來往銀河算星斗,非神非仙非聖賢。
 • 退隱時所吟之詩:遙望銀河路綿延,回首塵緣不計年, 今時解去風雨衣,壯志深藏九重天。

生平事蹟編輯

 • 為探索星象之秘,於三千年前進入銀河遊歷。
 • 後受紅雲之托,為保護天宇,現身渡天臺(天宇戦印29集)。
 • 於神殿填寫十二星名,使得風雨飄搖的天宇在星系侵略的狂潮下,藉由各方勢力的牽制暫時獲得喘息。與昊雄離凡星主分庭抗禮,送紅雲入天門、導正一好漢、為夢雨涵澄清真佛之事、收雙龍半、入鐵海、義助炭星、與星聯締結盟約、救花紗、助血嬰、調停神仙魔,其合縱連橫的表現,使天宇能在星聯異流道蝶門連續衝擊的狂勢下安然存續,居功闕偉。
 • 受到神蝶梵釵偷襲後,半身不遂,出天門隱居於太虛智星養傷。後由應天風秋八月相助而痊癒,並在天外協助中極星弭平內亂,建立了天宇與中極星的友好關係。
 • 傷癒後以八衡之首身分復出,仍擔任天宇領導人,與造天筆秋八月杜鳳兒等人合作抵抗邪勢。後為擋龍族之劫數,與天關殘墜一戰受重傷,捐出筋脈後死亡。

生平武學編輯

 • 一生從未動殺,卻有連秋八月虛空之眼都看不透的功體。
 • 協助編纂「黑淵秘錄」,曾贈予山川之父、一好漢修習。
 • 著有「雲騰九天」又名「追溯」,記載登天入銀河之術。
  此頁文字引用了維基百科條目 銀河行。作者列表可見它的變更歷史