FANDOM應天風秋八月台灣電視劇天宇布袋戲裏的角色。

簡介編輯

 • 天宇歷年來最強勢、最深不可測的正道角色。
 • 雖號應天,凡事皆言應天而行,但作風獨斷、強硬,非是行事軟弱之人。
 • 名列三秋闈二掌令,因與其兄秋七月志向不合淡出。
 • 曾參與倚天航百年真主之爭,進而與宿龍等人的恩怨。
 • 配劍葬日、佩刀八月秋風、曾為神器風元菁英「巽痕」與幻陸堡主傳說有過一段協議。
 • 計有黃、青、黑、白、紫、灰六色造型(仍繼續增加中),片廠對此角色的待遇僅次於劇中主角紅雲驕子兩卷書
 • 獨特的鳳眼(瞇瞇眼)、高髮線、眉毛下壓,大異於以往木偶類型,在當時是非常特別的嘗試。

詩號名言編輯

 • 滄海入天宇:

應天長,千古流雲雲飄飄,涉世行,萬丈紅塵塵邈邈。 落一葉,歲暮臨景景悠悠,八月秋,笑染西風風蕭蕭。

 • 接天岩再渡紅塵:

應天揮灑風雲志,八月閒步一色秋!

生平事蹟編輯

滄海開道金雨隨行編輯

 • 百年前秋八月被迫退出天宇,立誓除非「滄海開道引,金雨駕前行」不得再入天宇。秋八月巧妙借用天瀉石落海激起海嘯開出海道,並由怒雨飛龍計殺五行戰士之金行戰士讓金鱗飛散飄來,成功履行諾言,復出天宇。並以金雨雕命,正式參與倚天航真主之爭。(天宇魔航7)

秋山武決血染楓紅編輯

秋意臨身急流湧退編輯

玉宇飛絮靈山弔月編輯

 • 與紀子焉同現接天岩,討論傀渡論之事。(天宇傀渡論1)
 • 個性丕變,對天宇眾人不理不睬,十分冷淡。實則乃因忌憚紀子焉正邪未明。
 • 為傀渡論與紀子焉明爭暗鬥,互派弟子劍虎耿十八刺探對方。
 • 葬日之光之招殺幻陸聖闇主。
 • 殺假小星。
 • 敗於紀子焉,自廢武功筋脈後,被紀打成痴呆。

飛凡塵世八月蛇蛻編輯

 • 冉七以琴音刺激痴呆秋八月,助其恢復神智。
 • 神秘消失天宇,再入飛凡塵,並送小星回歸天宇。
 • 以鬼角起赫連家族與蚩羅聖教之爭。
 • 秋八月蛇蛻,滅去整個赫連家族。
 • 耶修渡協議,助其吸收鬼角之能,殺地度冥象耶修渡回歸天宇反噬教門,自立為黑流無天道之主。
 • 欲化解蕭瑟飛飛之仇,百狐琴引動冥書之爭。

冥書現世雙月映照編輯

生平武學編輯

秋波搖月,月映秋塘,月朔月望月正圓,八月嚴霜泣神指,虛空之眼,秋波無痕,寂寞秋江一夜霜,丹桂六根,秋霜一氣 極天明鏡,風偃秋波,逍風趕塵,攝風迴塵,清秋凌雲意,沐風逍遙,霜冷清秋,獨寒,葬日之光,八雨橫秋,道風趕塵,一氣破十方,秋之絕式,舉天真眽,擎天網,日影秋光,月引九虹貫三清

關連人物編輯

至親編輯

 • 妖齋血邪秋七月(兄)
 • 劍霜秋九月(弟)
 • 秋莘嵐(姪)

徒弟編輯

 • 雲瀟灑
 • 疾鶴牧雲
 • 顧馡雲
 • 波月之刀 颺
 • 隻眼蒼狐
 • 烈風焦

好友編輯

宿敵編輯

補遺編輯