FANDOM


劍子

劍子仙跡為台灣霹靂布袋戲中的角色,於霹靂九皇座第50集登場

簡介編輯

劍子仙跡為三教頂峰的道教先天,劍術十分高超,為人幽默風趣,正義感十足。背上之劍名為古塵常吟「古塵斬無私」。在被異度魔界襲擊時,被元禍天荒砍斷一臂,隨即被一道光芒帶走。

後在霹靂神州III天罪中再度登場

身份編輯

三教頂峰、三教先天之道教先天

詩號編輯

何需劍道爭鋒,千人指,萬人封;可問江湖頂峰,三尺秋水塵不染,天下無雙。

根據地編輯

豁然之境

兵器編輯

古塵

人際關係編輯

素還真、佛劍分說疏樓龍宿聖蹤邪影慕少艾

宿敵編輯

魔龍祭天

武學編輯

天下無雙、萬引天殊劍歸宗、古塵元嬰、劍影紛紛、仙影飄跡、天元定一、秋水不染塵、慧眼穿雲、天法眼、三尺秋水、道威鎮天、劍塵不染、劍之玄、玄影雙流、冰塵道玄極、劍影無蹤、道極玄空、天極聖光、道威震天、真武劍、道元歸一渾元真氣 乘天地;御六氣;天一入廖、翻雲一貫

生平編輯

劍子仙跡為三教頂峰的道門先天,劍術高超。

為人正義感十足,十分愛說冷笑話及故作鎮定,與儒門龍首疏樓龍宿為相互吐槽的好友。

背上之劍名為「古塵」,常吟「古塵斬無私」。

曾現身問俠峰,而與問俠峰眾人熟識。

在正義坡時,為替蜀道行開脫,而提出要其在再生涅盤靜坐三十年以贖罪。

更在蜀道行誤闖闍城而染嗜血者之血時,斬斷其受傷的右手。

受好友佛劍分說之託,而相邀龍宿降臨玄空島,提出三戰之約。

之後,因傲笑紅塵遭襲擊一事,與真凶龍宿一戰。

後來,因為查當年蘭若經失竊案,而遭聖蹤擊落懸崖。

素還真計畫之下,與佛劍分說牽制聖蹤。

異度魔界降臨苦境後,為消滅魔紛,誤中陷阱而陷入苦戰,之後更被魔將元禍天荒斬斷一臂,而被慕少艾救走。

棄天帝降臨雲渡山時,劍子再現塵寰,救走受傷的赭杉軍伯藏主,並為了神柱位置,而勸說赭杉軍退隱。

盤隱神宮之戰時,雖以神之招重創棄天帝,但被猝不及防的一招打中神柱,而與佛劍分說留在神宮守護神柱。

其後,因為力盡,而被神宮同化沙化,但背上古塵與佛牒仍以劍子仙跡與佛劍分說功力維持神柱。

在摯友疏樓龍宿的幫助下,得玉陽君以神法重聚身體,及收魂咒無怨尋回意志。

佩劍古塵之後在御天荒神六銖衣施為之後,被取出送回主人身邊。

此頁文字引用了維基百科條目 劍子仙跡。作者列表可見它的變更歷史